Czesne od września 2023

Informujemy o warunkach finansowych szkoły obowiązujących od dnia 1 września 2023 roku:

  • wpisowe (płatne jednorazowo wraz z decyzją o przyjęciu dziecka do szkoły): 800 zł,
  • czesne: 800 zł
  • Dla uczniów klas I-VII płatne przez dwanaście miesięcy (wrzesień – sierpień),
  • Dla uczniów klas VIII płatne za miesiące wrzesień – lipiec (włącznie).

Dodaj komentarz