Nasza Patronka

bł. MARIA ANGELA TRUSZKOWSKA

Bóg przemówił do nas przez wspaniałe dziedzictwo duchowe bł. Marii Angeli Truszkowskiej, która drogę odnowy człowieka i świata widziała w wiernym wypełnieniu woli Bożej oraz w miłości i ofiarnej służbie bliźniemu.
Przez całe życie szła wiernie za Chrystusem i Jego Krzyżem, bez względu na cenę, jaką trzeba było za to zapłacić. Wierna w cierpieniu, wierna w miłości, wierna do końca, bo jej pokarmem było pełnienie woli Tego, który ją posłał.

Jan Paweł II