Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Prawda

Jako społeczność Szkół Sióstr Felicjanek w Warszawie staramy się tworzyć klimat głębokiego szacunku dla prawdy, którą wspólnie odkrywamy, przekazujemy ją i na niej opieramy wzajemne relacje.

Braterstwo

W atmosferze wspólnoty i głębokiego szacunku dla daru życia wychowujemy do wolności w jej chrześcijańskim rozumieniu. Odpowiadając na wyzwania świata, twórczo uczestniczymy w kulturze Europy i jednocześnie kształtujemy postawę umiłowania dziedzictwa Ojczyzny i odpowiedzialności za nie.

Wiara

Naszą działalność opieramy na nauce Kościoła Rzymskokatolickiego oraz tradycji franciszkańskiej. Wspólnie uczymy się przede wszystkim czerpać z bogactwa Słowa Bożego i Eucharystii.

Organizacja pracy uczniów klas IV – VIII w roku szkolnym 2020/2021

31.08.2020

Organizacja pracy uczniów klas IV – VIII w roku szkolnym 2020/2021 Załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie w czasie epidemii Do szkoły przychodzą jedynie dzieci, które nie mają objawów infekcji dróg oddechowych. Uczniowie wchodzą do szkoły i kierują się do szatni. W […]

Czytaj więcej

Organizacja pracy uczniów klas I – III w roku szkolnym 2020/2021

31.08.2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie w czasie epidemii Uczniowie wchodzą do szkoły, korzystając z głównego wejścia w godzinach godz. 7.00 – 8.00 oraz po 8.30, a w czasie 8.00 – 8.30 z wejścia ewakuacyjnego. Uczniowie wchodzą do budynku, żegnając się z […]

Czytaj więcej

Strzeżemy rzetelnego dążenia do prawdy i w duchu ewangelicznego braterstwa razem zmierzamy do głębokiego przeżywania chrześcijaństwa oraz rozwoju ludzkiej osoby.

Kim są Siostry Felicjanki?

SIOSTRY FELICJANKI oficjalnie znane jako ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU (CSSF) to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję publicznych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie. Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie świata. Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kościele poprzez kontemplację i działalność apostolską.

Wszystko zaczeło się w Warszawie 1855 dzięki powołaniu Marii Angeli Truszkowskiej.

Dowiedz się więcej o Matce Angeli →

Skontaktuj się z nami

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej

ul. Azaliowa 10
04-539 Warszawa
  • NIP: 952-12-05-040
  • nr konta: 28 1500 1878 1218 7004 7154 0000