Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Prawda

Jako społeczność Szkół Sióstr Felicjanek w Warszawie staramy się tworzyć klimat głębokiego szacunku dla prawdy, którą wspólnie odkrywamy, przekazujemy ją i na niej opieramy wzajemne relacje.

Braterstwo

W atmosferze wspólnoty i głębokiego szacunku dla daru życia wychowujemy do wolności w jej chrześcijańskim rozumieniu. Odpowiadając na wyzwania świata, twórczo uczestniczymy w kulturze Europy i jednocześnie kształtujemy postawę umiłowania dziedzictwa Ojczyzny i odpowiedzialności za nie.

Wiara

Naszą działalność opieramy na nauce Kościoła Rzymskokatolickiego oraz tradycji franciszkańskiej. Wspólnie uczymy się przede wszystkim czerpać z bogactwa Słowa Bożego i Eucharystii.

Strzeżemy rzetelnego dążenia do prawdy i w duchu ewangelicznego braterstwa razem zmierzamy do głębokiego przeżywania chrześcijaństwa oraz rozwoju ludzkiej osoby.

Kim są Siostry Felicjanki?

SIOSTRY FELICJANKI oficjalnie znane jako ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU (CSSF) to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję publicznych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie. Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie świata. Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kościele poprzez kontemplację i działalność apostolską.

Wszystko zaczeło się w Warszawie 1855 dzięki powołaniu Marii Angeli Truszkowskiej.

Dowiedz się więcej o Matce Angeli →

Skontaktuj się z nami

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej

ul. Azaliowa 10
04-539 Warszawa
  • NIP: 952-12-05-040
  • nr konta: 28 1500 1878 1218 7004 7154 0000