Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Prawda

Jako społeczność Szkół Sióstr Felicjanek w Warszawie staramy się tworzyć klimat głębokiego szacunku dla prawdy, którą wspólnie odkrywamy, przekazujemy ją i na niej opieramy wzajemne relacje.

Braterstwo

W atmosferze wspólnoty i głębokiego szacunku dla daru życia wychowujemy do wolności w jej chrześcijańskim rozumieniu. Odpowiadając na wyzwania świata, twórczo uczestniczymy w kulturze Europy i jednocześnie kształtujemy postawę umiłowania dziedzictwa Ojczyzny i odpowiedzialności za nie.

Wiara

Naszą działalność opieramy na nauce Kościoła Rzymskokatolickiego oraz tradycji franciszkańskiej. Wspólnie uczymy się przede wszystkim czerpać z bogactwa Słowa Bożego i Eucharystii.

Konsultacje w szkole

28.05.2020

Drodzy uczniowie! Każdemu z Was przedstawiamy zasady bezpośrednich spotkań z nauczycielami w szkole: • Od dnia 1 czerwca otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych, odbywających się z nauczycielem bezpośrednio w szkole. Zapoznaj się z ich harmonogramem. • Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacjach na terenie szkoły, musisz zgłosić to nauczycielowi, który przekaże Ci wiadomość, o […]

Czytaj więcej

Godziny pracy biblioteki oraz zasady oddawania podręczników

28.05.2020

Od dnia 2 czerwca codziennie pracuje szkolna biblioteka jako miejsce dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Godziny otwarcia: 11.30 – 15.00. Uczniowie, którzy zdają do biblioteki podręczniki powinni: – komplet podręczników włożyć do reklamówki, – w sposób czytelny i widoczny podpisać reklamówkę (nazwisko, klasa), – przynieść reklamówkę do biblioteki, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących w […]

Czytaj więcej

Strzeżemy rzetelnego dążenia do prawdy i w duchu ewangelicznego braterstwa razem zmierzamy do głębokiego przeżywania chrześcijaństwa oraz rozwoju ludzkiej osoby.

Kim są Siostry Felicjanki?

SIOSTRY FELICJANKI oficjalnie znane jako ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU (CSSF) to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję publicznych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie. Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie świata. Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kościele poprzez kontemplację i działalność apostolską.

Wszystko zaczeło się w Warszawie 1855 dzięki powołaniu Marii Angeli Truszkowskiej.

Dowiedz się więcej o Matce Angeli →

Skontaktuj się z nami

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej

ul. Azaliowa 10
04-539 Warszawa
  • NIP: 952-12-05-040
  • nr konta: 28 1500 1878 1218 7004 7154 0000