W naszej Szkole realizowane są obecnie trzy projekty dotowane przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Są to:

  • „Laboratoria Przyszłości“ – inicjatywa, której celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
  • Inwestycje w oświacie” – dotacja celowa na remont schodów, głównej klatki schodowej szkoły oraz przylegających do niej korytarzy i sal dydaktycznych znajdujących się we wschodnim skrzydle budynku. Wysokość dotacji: 1 300 000 zł, wartość całkowita zadania: 1 453 114, 50 zł.
  • „Podróż po drogach polskiego romantyzmu – w dwusetną rocznicę narodzin epoki” – projekt został dofinansowany z budżetu państwa poprzez dotację celową przyznaną z Programu „WSPARCIE EDUKACJI”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ich realizacji w poszczególnych zakładkach.

 

Proszę wybrać odpowiedni dział z menu