Skrócona klauzula informacyjna

Informuje się, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek Nr 28, im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, ul. Azaliowa 10, 04–539 Warszawa.

2) Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail inspektorodo.felicjanki@wp.pl

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzanie, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, czyli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa kanonicznego

4) Więcej informacji u Administratora.