Inwestycje w oświacie – dotacja MEiN

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie,

prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincję Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, 

uzyskała dotację celową z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie”

na dofinansowanie kosztów realizacji remontu schodów, głównej klatki schodowej szkoły oraz przylegających do niej korytarzy i sal dydaktycznych znajdujących się we wschodnim skrzydle budynku.

Wysokość dotacji: 1 300 000 zł,

Wartość całkowita zadania: 1 453 114, 50 zł.

Dodaj komentarz