W tym roku szkolnym nasza Szkoła organizuje następujące konkursy na poziomie wojewódzkim:

1. Niezłomni z Auschwitz: rotmistrz Witold Pilecki
(kontakt: p. E. Staszewska, I etap: 10 XII),

2. Konkurs polonistyczny: Życie i twórczość Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu
(kontakt: p. J. Kłopotowska, I etap: 20 XII),

3. Konkurs historyczny: „Poszli nasi w bój bez broni” – powstanie styczniowe w 160. rocznicę walki narodowowyzwoleńczej
(kontakt: p. M. Makowiec, I etap: 14 I 2023r.).

Zapraszamy do uczestnictwa uczniów klas VII i VIII!

Dodaj komentarz