„Podróż po drogach romantyzmu” – projekt MEiN

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28  im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie,  prowadzona przez  Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo  Prowincję Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie,   

realizuje zadanie:  

„Podróż po drogach polskiego romantyzmu –  w dwusetną rocznicę narodzin epoki”. 

Projekt został dofinansowany z budżetu państwa poprzez dotację celową przyznaną  z Programu

„WSPARCIE EDUKACJI”. 

Kwota dotacji: 100 000 zł, 

Koszt całkowity zadania: 115 106,67 zł.

Dodaj komentarz