Spotkania z rodzicami w listopadzie

Spotkania z rodzicami w listopadzie planujemy według porządku:

– kl. III i IV: 17 listopada (czwartek),

– kl. V-VI: 15 listopada (wtorek),

– kl. VII-VIII: 24 listopada (czwartek).

Charakter spotkania: jeżeli wychowawca nie zdecydował inaczej, we wskazanym dniu sam pełni dyżur, będąc dostępnym dla rodziców swojej klasy.

Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Dodaj komentarz