Wojewódzki konkurs historyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie „Poszli nasi w bój bez broni” – powstanie styczniowe w 160. rocznicę walki narodowowyzwoleńczej. Etap szkolny odbędzie się 24 stycznia 2023 r. Regulamin, harmonogram oraz inne potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce „Konkursy” w Strefie Ucznia.

Dodaj komentarz