Spotkania z rodzicami w II semestrze:

· luty – zebrania z wychowawcą

6 II (wtorek): kl. I, II, V, VI,

15 II (czwartek): kl. III, IV, VII, VIII (przed spotkaniem w salach lekcyjnych – zebranie ogólne nt. zagrożeń w sieci);

· marzec – dyżur wychowawcy

12 III (wtorek): kl. I, II, V, VI,

14 III (czwartek): III, IV, VII, VIII;

· kwiecień – dyżur nauczyciela

9 IV (wtorek): kl. I, II –

zebranie z wychowawcą,

9 IV (wtorek): V, VI –

dzień otwarty,

20 IV (czwartek): III – zebranie z wychowawcą,

20 IV (czwartek): IV, V, VI – dzień otwarty;

· maj – dyżur wychowawcy

(podajemy zagrożenia oceną niedostateczną)

7 V (wtorek): kl. I, II, V, VI,

9 V (czwartek): kl. III, IV, VII, VIII;

· czerwiec – różne formy spotkań według ustaleń wychowawców w celu podsumowania roku szkolnego.

Dodaj komentarz