W tym roku szkolnym nasza Szkoła organizuje następujące konkursy na poziomie wojewódzkim:

1. Niezłomni z Auschwitz: rotmistrz Witold Pilecki(kontakt: p. E. Staszewska, I etap: 10 XII), 2. Konkurs polonistyczny: Życie i twórczość Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu(kontakt: p.…

Czytaj dalejW tym roku szkolnym nasza Szkoła organizuje następujące konkursy na poziomie wojewódzkim: