Opłata za szkołę

Na podstawie decyzji organu prowadzącego Szkołę Podstawową Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie, czyli Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, stała miesięczna opłata za szkołę (czesne) wynosi 900 zł (płatne przez dwanaście miesięcy, tzn. miesiące letnie również wymagają uiszczenia czesnego). W przypadku uczniów klas ósmych opłata wakacyjna łączy się jedynie z lipcem.

Dodaj komentarz