Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Nauka

Nasza szkoła przyjmuje dziewczęta i chłopców. W każdej klasie uczy się średnio 22 uczniów. Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i przekazywać wartości chrześcijańskie. 

Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 820. Uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnym 10-minutowym słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego. 

Szkoła posiada pracownie przedmiotowe: polonistyczną, humanistyczną, dwie pracownie i laboratorium do nauki języków obcych, pracownię fizyczną, matematyczną, chemiczną, geograficzną, biologiczną, plastyczną, muzyczną, pracownię komputerową z połączeniem internetowym, a także bibliotekę, salę gimnastyczną, boisko i kort tenisowy. 
Ponadto uczniowie korzystają z pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. 
W szkole działa stołówka i sklepik. 

Przedmioty

Szkoła realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu poszerzony o edukację filozoficzną, wiedzę o kulturze i lekcje tańca. Część zajęć (np. nauka języków obcych) odbywa się z podziałem na grupy. 

W szkole obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego lub francuskiego. 

Nauka w szkole odbywa się w klasach profilowanych, w których – oprócz obowiązkowego programu kształcenia ogólnego – realizowana jest dodatkowa oferta dydaktyczna związana z ukierunkowaniem klasy. 

Konsultacje

W szkole odbywają się konsultacje, czyli indywidualne spotkania z nauczycielem, podczas których można uzyskać wyjaśnienie trudnego problemu, przedstawić własne wątpliwości związane z przedmiotem, a także zaliczyć wymaganą partię materiału.