Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Organizacja pracy uczniów klas IV – VIII w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja pracy uczniów klas IV – VIII

w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań

Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie w czasie epidemii

 1. Do szkoły przychodzą jedynie dzieci, które nie mają objawów infekcji dróg oddechowych.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły i kierują się do szatni.
 3. W szatni korzystają z indywidualnych szafek lub z oznakowanych boksów (dwa na jedną klasę w odstępnie jednego bosku niewykorzystywanego).
 4. Uczniowie mogą tylko jeden raz skorzystać z kluczyka zapasowego do własnej szafki w sytuacji, kiedy zapomnieli o kluczyku, pozostawiając go w domu. Kolejne zapomnienie skutkuje skierowaniem ucznia do boksu awaryjnego.
 5. Zalecamy, by uczniowie, przebywając w szatni oraz w czytelni zakrywali nos i usta.
 6. Codzienną modlitwę uczniowie przeżywają, gromadząc się o godz. 8.15 w przewidzianych dla siebie miejscach:
 • Klasy IV abc: w salach lekcyjnych, w których klasy mają pierwszą lekcję oprócz przypadku, gdy klasa zaczyna dzień lekcją wychowania fizycznego (wówczas dołącza do klas szóstych),
 • Klasy V abc: kaplica (zakończenie o g. 8.30),
 • Klasy VI abc: sala gimnastyczna (zakończenie o g. 8.30),
 • VII i VIII: aula (zakończenie o g. 8.35).
 1. Dana klasa uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, przebywając zasadniczo w jednej przypisanej sobie sali lub w pomieszczeniu przewidzianym w planie na daną godzinę.
 2. Na zajęcia sportowe uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela na boisko – zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe – lub odbywają lekcje w sali gimnastycznej. Po zajęciach sportowych przebierają się jeszcze w czasowych ramach lekcji, by opuścić szatnie wraz z dzwonkiem na przerwę.
 3. Przerwy spędzają w salach lekcyjnych, na szkolnym boisku lub na korytarzu.
 4. Uczniowie klas IV mogą skorzystać z posiłku wydawanego w szkolnej stołówce o godzinie przewidzianej w harmonogramie dla swojej klasy. Obiadów dla starszych uczniów nie przewidujemy.
 5. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, kierując się zasadami ustalonymi na czas epidemii (udostępnione przy wejściu do biblioteki).
 6. Ze względu na konieczność wietrzenia sal oraz dokonywania dezynfekcji wydłużamy przerwy pięciominutowe kosztem następującej po przerwie lekcji.