Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Terminy konsultacji od 1 czerwca 2020 r.

Podajemy do wiadomości terminy konsultacji indywidualnych w szkole.

Konsultacje odbywają się codziennie od godziny 13:25. W załączniku ich szczegółowy harmonogram: Konsultacje

Przypominamy, że należy potwierdzić uczestnictwo w konsultacjach z nauczycielem uczącym przynajmniej dzień wcześniej. W przypadku niepojawienia się na konsultacjach uczeń (lub rodzic) zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić prowadzącego o tym fakcie – umożliwi to zaproszenie na nie innej osoby chętnej.