Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Zasady konsultacji w szkole (dla uczniów)

Drodzy uczniowie! Każdemu z Was przedstawiamy zasady bezpośrednich spotkań z nauczycielami w szkole:

• Od dnia 1 czerwca otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych, odbywających się z nauczycielem bezpośrednio w szkole. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

• Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacjach na terenie szkoły, musisz zgłosić to nauczycielowi, który przekaże Ci wiadomość, o której godzinie będzie to możliwe ze względu na zgłoszenia wszystkich chętnych uczniów.

• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

• Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w miejsce zaplanowane dla Ciebie innego ucznia.

• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
• Pamiętaj, żeby w szatni nie tworzyć dużych grup uczniów. Jeżeli korzystasz z boksu swojej klasy, wchodź do niego wtedy, gdy to miejsce opuści już Twój poprzednik.

• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

• Unikaj większych skupisk uczniów, staraj się zachować bezpieczną odległość, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

• Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, sprawdź, czy możesz już wejść do pomieszczenia ze względu na liczbę osób przebywających wewnątrz. Nie pozostawaj tam dłużej, niż wymaga załatwienie Twojej sprawy, żeby nie utrudniać wejścia kolegom.