Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Wznowienie zajęć w szkole dla uczniów klas I-III

Od dnia 25 maja szkoła organizuje opiekę dla dzieci najmłodszych (uczniowie klas I-III). Dlatego prosimy Rodziców, dla których korzystanie z takiej formy wsparcia jest niezbędne, żeby do wychowawczyni klasy zgłosili swoje dziecko do uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych (dni tygodnia, godziny, deklaracja spożywania obiadu).
Podejmując decyzję, pamiętajmy, że:
– do szkoły może przychodzić tylko dziecko zdrowe,
– opiekunowie przyprowadzający dziecko muszą być zdrowi i zabezpieczeni w środki ochrony osobistej,
– jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie, dziecko także musi pozostawać w domu,
– w sali szkolnej może przebywać maksymalnie 12 osób, czasem mniej ze względu na metraż,
– zajęcia zdalne będą się odbywać w dalszym ciągu niezależnie od organizowanej opieki.