Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

1% dla Szkoły Sióstr Felicjanek

Istnieje możliwość przekazania naszej szkole 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warunek:
Wypełniając PIT rozliczeniowy, należy w rubryce „cel szczegółowy 1%” umieścić wpis: SZKOŁA FELICJANEK, natomiast w rubryce przewidzianej na „numer KRS” trzeba odnotować numer: 0000309499.

Bylibyśmy wdzięczni za każde wsparcie i już teraz dziękujemy.