Zasady ogólne projektu

Nawigacja: Home / Projekty / Comenius 2009-2011 / Początek współpracy / Zasady ogólne projektu

 

Informacje ogólne

 

1.    Projekt Comenius jest zaakceptowany przez Agencję Narodową  Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji FRSE  i na realizację tego projektu przeznaczono odpowiednie fundusze z Unii Europejskiej.
2.    Projekt jest prowadzony pod patronatem i kontrolą FRSE.
3.    Projekt trwa dwa lata, czyli czas realizacji projektu to  rok szkolny 2009-2010 oraz 2010 – 2011.
4.    W naszym projekcie uczestniczą osiem szkół z różnych krajów Unii Europejskiej: Portugalia, Hiszpania, Grecja, Szwecja, Anglia, Włochy i Polska. Każda szkoła partnerska ma równe prawa  w sprawach projektu oraz posiada swojego koordynatora.
5.    Głównym koordynatorem jest szkoła z Włoch, a jej przedstawicielem jest pani Fabiana Cicolella.
6.    W czasie trwania projektu uczniowie każdej szkoły pracują nad zadaniami w swoim otoczeniu i używając swoich zasobów. Porozumienie się, koordynacja i ewaluacja zadań  wykonanych przez szkoły partnerskie odbywa się drogą elektroniczną .
7.    Wyniki pracy są przedstawiane na spotkaniach roboczych w każdej szkole partnerskiej według ustalonego harmonogramu. W  tych spotkaniach biorą  udział przedstawiciele  wszystkich szkół partnerskich, a ich delegacje mają składać się z  nauczycieli i uczniów biorących aktywny udział w pracach projektowych. Skład  delegacji zależy od możliwości finansowej danej szkoły oraz  ilości rodzin goszczących  w danej szkole partnerskiej. Skład delegacji aprobuje dyrekcja każdej szkoły partnerskiej.
8.    Przejazdy  wszystkich uczestników na spotkania robocze w ramach projektu są finansowane z funduszu FRSE.
9.    Każdy uczestnik spotkań roboczych musi akceptować pochodzenie, kolor skóry i przekonania religijne wszystkich partnerów oraz zachowywać się według międzynarodowych standardów.  Ignorancja lub niestosowne zachowanie w stosunku do uczestnika projektu zostanie potraktowane jako przewinienie,  co może spowodować wykluczenie szkoły  z udziału w dalszej części projektu z powodu  nieprzyjemności. Taka decyzja nałoży karę na szkołę i może doprowadzić do wykreślenia szkoły  z projektu doprowadzając do zwrotu wszystkich funduszy projektowych.
10.    Każdy uczestnik  wizyty roboczej za granicą musi  posiadać ubezpieczenie zdrowotne w formie międzynarodowej karty zdrowotnej EKUS. Inne ubezpieczenia są dozwolone.
11.    Każde przedsięwzięcie w czasie trwania projektu musi spełniać  wymagania  Europejskich Zasad  Zdrowia i Bezpieczeństwa. W tym celu specjalny dokument  zostanie opracowany przez stronę angielską.
12.    Podczas spotkań roboczych uczniowie szkół partnerskich mają zamieszkać w rodzinach uczniów ze szkoły goszczącej. Rodziny mają zapewnić gościom  oddzielne łóżko  do spania, miejsce na rzeczy osobiste,  dostęp do łazienki, posiłki w czasie pobytu oraz opiekę medyczną w razie potrzeby.  Obowiązkiem rodziny goszczącej jest  dostosowanie się do niezbędnych  potrzeb gościa , mianowicie : przekonania religijne, kolor skóry, alergie lub zakazy żywieniowe.
13.    Niektóre kraje zgodziły się na to, żeby podczas  wizyty roboczej w kraju partnerskim dziewczynka  zamieszkała w domu partnera-chłopca pod warunkiem, że będzie miała oddzielny pokój. Rodzice obu  stron muszą wyrazić na to zgodę.
14.    Rodziny goszczące uczniów z Anglii oraz angielskie rodziny goszczące uczniów z innych krajów muszą posiadać zaświadczenie z policji o niekaralności – wymóg  władz  angielskich. W przypadku braku takiego zaświadczenia uczniowie podczas wizyty roboczej będą mieszkać w hotelu lub bursie szkolnej na koszt swojej szkoły.
15.    W czasie spotkań roboczych w szkole goszczącej uczniowie mogą jeść obiad w szkolnej stołówce za który płaci rodzina goszcząca. Śniadania i kolacje  goście jedzą w rodzinie partnerskiej.
16.    Podczas wyjazdów projektowych i wycieczek poza teren szkoły rodzina goszcząca ma obowiązek zabezpieczyć "packet lunch”, czyli suchy prowiant,  na czas trwania wyjazdu.
17.    Opłatę za wycieczki krajoznawcze podczas wizyty roboczej ponosi szkoła goszcząca, jeżeli jej fundusze pozwolą na to. W przeciwnym razie szkoły partnerskie płacą za swoich uczestników za granicą, a rodziny goszczące sponsorują wyjazd dla swojego dziecka i gościa.4957

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie serwisu: design.foto-fm.pl | Strona działa na silniku windu.org