Erasmus+ Nauczycielski 2016-2017

Nawigacja: Home / Projekty / Erasmus+ Nauczycielski 2016-2017

 

Programu Erasmus+ Edukacja szkolna akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Projekt „W drodze ku jakości”  nr 2016-1-PL01-KA101-023489

 

Po  zaakceptowaniu  przez FRSE Erasmus+ KA-1 naszej szkolnej aplikacji, od 1 czerwca 2016 roku zaczęliśmy realizować działania związane z wdrożeniem tego projektu w życie szkolne. Koordynatorami projektu zostały: Elena Chwedoruk ( poziom Gimnazjum) i Marzena Chwedoruk (poziom Szkoły Podstawowej). Czas trwania projektu – 24 miesiące. 

 

Głównymi celami realizowanego projektu są:

  • zwiększenie kompetencji językowych  nauczycieli w zakresie języka angielskiego jako języka obcego;
  • zwiększenie kompetencji informatycznych nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK i portali społecznościowych w procesie nauczania;
  • przygotowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć w systemie dwujęzycznym z elementami  CLIL;
  • możliwość otworzenia klasy dwujęzycznej na poziomie nowej szkoły podstawowej po reformie.

 

Dla osiągnięcia tych celów zostały podjęte następujące działania:

1) W ramach projektu nauczyciele naszej szkoły biorą udział w kursie języka angielskiego, który jest prowadzony na terenie szkoły przez nasze anglistki  na 2 poziomach: A2 i B1. Każdy uczestnik projektowych mobilności (nie anglistka) musi ukończyć taki  kurs lub przedstawić zaświadczenie o odbytym kursie językowym w innej organizacji.

2) Każdy uczestnik projektu musi wykazać się znajomością narzędzi komputerowych, które mogą być użyte w procesie edukacyjnym. W tym celu nauczyciele naszej szkoły biorą aktywny udział w komputerowych kursach on-line, które udostępnia i prowadzi Program       e-Twinning w ramach działalności FRSE i Agencji Narodowej Programu Erasmus+. Udział w takich kursach umożliwia rozwój kompetencji informatycznych i poznanie różnorodnych narzędzi, które mogą być przydatne w nauczaniu szczególnych przedmiotów szkolnych. 

3) Komisja Projektowa zakwalifikowała do udziału w zagranicznych kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli 16 osób z Grona Pedagogicznego naszej szkoły. Dla lepszego wykorzystania możliwości poznawczych po dwie osoby wezmą udział w każdym wakacyjnym kursie- nauczyciel przedmiotu i anglistka. 

Po zakończeniu mobilności każda uczestniczka kursu napisze konspekt lekcji dla swojego przedmiotu i wybranego poziomu klasowego, w którym znajdą się elementy nauczania dwujęzycznego CLIL oraz będą wykorzystane narzędzia komputerowo-informatyczne. W ten sposób powstanie baza materiałów edukacyjnych, która da podstawę do wprowadzenia w naszej nowej szkole podstawowej nowego profilu - klasy dwujęzycznej na poziomie 7-8 klas

 

 

PLAN KURSÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w ramach Projektu

 

 

 

 

Kraj 

 

Termin 

 

Temat kursu 

 

Przedmiotowcy 

Włochy 

Lipiec 2016

 

How to Lead Erasmus+  Project

 

ICT & Social Media In the Classroom

 

Koordynatorzy 

Portugal 

Lipiec 2017

 

Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom

 

Matematyka Informatyka

Irlandia 

Lipiec 2017

 

Making Technology Work In the Classroom for Second Level Teachers

 

Matematyka

Grecja

Lipiec 2017

 

Digital learning using the paradigm of cultural heritage environment of Rhodes

 

Przyroda

 WDŻ

Hiszpania

Lipiec 2017

 

Social Media In the Classroom

 

Matematyka

Malta

Lipiec-sierpień 2017

 

Dealing with Cyberbullying

Fizyka

 Matematyka

Malta

Sierpień 2017

 

TEL: Technology Enhanced Learning

Informatyka Technika

UK

Sierpień 2017

 

CLIL- Content Language Learning

Geografia

 Przyroda218

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie serwisu: design.foto-fm.pl | Strona działa na silniku windu.org