Wizyta w Niemczech

Nawigacja: Home / Projekty / Projekt nauczycielski 2013-2015 / Wizyta w Niemczech

Projekt „W drodze ku jakości – Towards the Quality of Teaching

realizowany w ramach projektu systemowego                      

 

   „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 


Sprawozdanie  z wyjazdu do szkoły w Hille – Niemcy

 

Wyjazd  do szkoły w Hille  w ramach projektu „ Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” odbył się w dniach od 1.06. do 7.06.2014 r.  Uczestniczyły w wyjeździe:  Małgorzata Kopacz, Aleksandra Markowska i Beata Okonek.

Podstawowymi celami szkolenia/ stażu były:

- porozumiewanie się w języku obcym ( tu: angielskim i niemieckim)

- wykorzystanie narzędzi komputerowych

- dzielenie się doświadczeniem

- poznanie systemu oświaty w Niemczech

- prezentacja swojej szkoły.

- poznawanie historii i kultury Niemiec

 

Każdy z powyższych celów został zrealizowany.

1.      Podczas spotkań porozumiewałyśmy się  po angielsku i niemiecku.

 

2.      W trakcie pobytu w Hille wzięłyśmy udział w spotkaniu Rady Pedagogicznej. 

Przedstawiłyśmy wówczas reprezentowaną przez nas szkołę, opowiedziałyśmy o polskim systemie szkolnictwa i wprowadzanych obecnie zmianach. Poznałyśmy ogólnie niemiecki system oświaty, szczególną uwagę poświęcając szkolnictwu specjalnemu (ze względu na charakter odwiedzanej placówki).

Zainteresowanie niemieckich nauczycieli dotyczyło w dużej mierze sposobów radzenia sobie z uczniami z dysfunkcjami i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

Kontakt i wymianę doświadczeń  z nauczycielami podejmowałyśmy także podczas hospitowanych zajęć. Mogłyśmy bardzo dokładnie przyjrzeć się samej szkole pod kątem wyposażenia, organizacji sal i wykorzystywanych sprzętów oraz materiałów (wiele pomocy dydaktycznych przygotowują nauczyciele wykorzystując multimedia).

Podczas oglądanych lekcji miałyśmy okazję zetknąć się zarówno z klasami prowadzonymi wzorcowo i bez większych problemów, jak również oglądać lekcje, podczas których nauczyciele napotykali na liczne trudności wychowawcze, które nie dawały się natychmiast rozwiązać.

Takie zestawienie  klas pozwalało nam spojrzeć szerzej na  model szkoły i sposoby realizacji założeń wychowawczych i dydaktycznych wśród wielu  nauczycieli i wśród różnych uczniów.

Dodatkowym przedsięwzięciem była obserwacja zajęć pt. „Woda” przeprowadzonych  we współpracy szkoły specjalnej z przedszkolem i szkołą podstawową.

Ostatniego dnia pobytu wzięłyśmy udział w spotkaniu ogólnoszkolnym podsumowującym tydzień pracy i sukcesy uczniów.

 

3.      Program kulturowy realizowałyśmy w Berlinie i Poczdamie oraz  w Minden, Hille i okolicach. Obejmował on:

  - zwiedzanie stolicy, miejsc związanych  historią Niemiec, a szczególnie z czasem ponownego zjednoczenia Niemiec;

- wycieczkę do Poczdamu;

- wycieczki piesze po okolicy Hille z uwzględnieniem miejsc historycznych (Minden), a także takich, które są ciekawe pod względem przyrodniczym;

- wystawę  multimedialną z elementami teatru poświęconą scenom biblijnym – inicjatywa     mieszkańców Hille;

-  przedstawienie w teatrze GOP połączone z kolacją, w której uczestniczyło trzech nauczycieli z odwiedzanej szkoły;

 

 

Wnioski

 

Głównym zadaniem szkoły jest terapia okaleczonych przez los dzieci, ich uspołecznienie, wsparcie, motywowanie do pracy nad sobą zarówno w zakresie poprawy zachowania jak i wiedzy. Nauka jest ważnym celem w szkole, ale stojącym jednak na drugim miejscu. Dzieci mają przede wszystkim zmienić na lepsze swoje zachowanie, wzmocnić się emocjonalnie, uwierzyć w siebie, by po około trzyletnim pobycie w placówce rozpocząć naukę w szkole powszechnej. Dlatego też tak ważny jest dobór zespołów opiekunów klas, którzy muszą ściśle współpracować, by w atmosferze ciepła i życzliwości, a zarazem wśród ustalonych reguł prowadzić dzieci.

Bardzo efektywną pracę dało się zauważyć w  zespole dwojga opiekunów kobiety i mężczyzny, w którym dzieci odnajdywały model rodziny. Praca  w tej klasie przebiegała spokojnie i bardzo sprawnie. Widać było obowiązujące reguły i konsekwentne ich przestrzeganie, jednomyślność wychowawców w podejmowaniu decyzji, wspieranie i motywowanie uczniów. Dzieci mimo bardzo trudnych sytuacji rodzinnych czuły się akceptowane i były uśmiechnięte.

            Szczególną naszą uwagę zwrócił sposób tworzenia zespołów klasowych – uczniowie tej samej klasy są w różnym wieku i realizują materiał na kilku poziomach. Ma to służyć obniżeniu poziomu agresji i rywalizacji, a wzmóc wzajemną troskę, życzliwość i opiekuńczość.

            W szkole kładzie się bardzo duży nacisk na aktywną i różnorodną pracę dziecka na lekcji – samodzielne odkrywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności.

             W całej placówce począwszy od dyrektora szkoły, który jest żywo zainteresowany losem każdego ucznia, panuje bardzo ciepła i  przyjacielska atmosfera.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie serwisu: design.foto-fm.pl | Strona działa na silniku windu.org