Wizyta w Chorwacji

Nawigacja: Home / Projekty / Comenius 2012-2014 / Wizyta w Chorwacji

POLSKA DRUŻYNA COMENIUSA w Naśice, Chorwacja 18.05  to  24.05.2014

 

Wszystko zaczęło się w sobotę 17 maja, kiedy nasza drużyna składająca się z Oli Wolskiej, Marceli Witak, Igora Obrępalskiego i Kacpra Grochowiny (wszyscy z klasy IIC G) pod opieką pani Eleny Chwedoruk  wyleciała do Budapesztu, aby wziąć udział w ostatnim roboczym spotkaniu Comeniusa.

Po zakwaterowaniu się w hotelu, poszliśmy zwiedzać stolicę Węgier. Zwiedziliśmy Stare Miasto i podziwialiśmy widoku miasta nad Dunajem w wieczornym oświetleniu.

 

Dzień 1                     18.05

Był to drugi dzień spędzony w Budapeszcie. Na początku poszliśmy zwiedzić największy kościół w mieście – bazylikę św. Stefana. Następnie z powodu deszczu wsiedliśmy do specjalnego autobusu i oglądaliśmy miasto zza okien. Późnym popołudniem odebraliśmy grupę cypryjską oraz fińską z lotniska  i razem pojechaliśmy do Chorwacji.

 

Dzień 2                     19.05

Pierwszy dzień w Nasice rozpoczął się spotkaniem w szkole. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi, zagraliśmy w różne gry sportowe i później przedstawiliśmy nasze  prezentacje na temat „ Wpływ klimatu na budowę domów w kraju’. Następnie zwiedziliśmy pobliski kościół i bibliotekę. Po południu pojechaliśmy nad jezioro i tam ciekawie spędziliśmy czas. Wieczorem wróciliśmy do rodzin goszczących.

 

Dzień 3                      20.05

 Wtorek-nasz drugi  dzień w Nasice spędziliśmy na całodniowej wycieczce. Rano spotkaliśmy się w szkole i pojechaliśmy na dużą ekologiczną farmę, gdzie zobaczyliśmy różne zwierzęta, takie jak byki, kozy, świnie i kury oraz zjedliśmy ekologiczny obiad i świeże truskawki, które sami zebraliśmy prosto z krzaków. Następnie zwiedziliśmy Osijek- największe miasto Slavonii. Późnym popołudniem pojechaliśmy do największego sklepu w mieście Novaporta i kupiliśmy pamiątki dla naszych rodzin i przyjaciół w warszawie.

 

Dzień 4                      21.05

W środę cały dzień spędziliśmy w szkole. Mieliśmy warsztaty, podczas których uczyliśmy się  pisać  swoje imiona w głagolicy, korzystaliśmy z autorskiego programu komputerowego ,,gorący ziemniak’’ oraz tańczyliśmy narodowe tańce chorwackie. Następnie zwiedziliśmy pobliską szkołę gastronomiczną i jedyne liceum w mieście. Po południu zjedliśmy lunch w szkole, po czym mieliśmy czas wolny. Wieczorem odwiedziliśmy pobliską szkołę muzyczną imienia  Dory Pejaćević, gdzie uczniowie zagrali dla nas  piękne utwory. Wróciliśmy do rodzin goszczących zmęczeni, ale śpiewająco.

 

Dzień  5                     22.05

Czwartek- nasz czwarty dzień w Chorwacji spędziliśmy głównie poza Nasice. Rano wyjechaliśmy do parku Jankovac, w którym mogliśmy dowiedzieć się nieco o roślinności występującej w Chorwacji. Zobaczyliśmy wodospad „Konik Polny”, a także jeziora, jaskinie i źródła. Następnie pojechaliśmy do miasteczka Orahovica. Odwiedziliśmy tamtejsze muzeum, przeszliśmy przez niewielki park, a także zobaczyliśmy starą kolej. Późnym popołudniem wróciliśmy do Nasice. Wieczorem, spotkaliśmy się po raz drugi, tym razem w szkole. Zjedliśmy kolację wspólnie z rodzinami goszczącymi i nauczycielami, a także znaleźliśmy czas na przedstawienie swoich prezentacji o szkole oraz zagraliśmy w quiz o znajomości Chorwacji.

 

Dzień  6                     23.05

Piątek był dniem zamykającym cały projekt. Rankiem spotkaliśmy się wszyscy na chorwackim Dniu Szkoły, który połączony był z Ceremonią Zamknięcia Comenius’a. Dyrektorka szkoły wręczała nagrody dla najlepszych uczniów, chór śpiewał przeróżne piosenki, a my, uczestnicy Comenius’a dostaliśmy symboliczne dyplomy. Resztę dnia spędziliśmy na pożegnaniach i pakowaniu.

W  sobotę  rano ostatecznie pożegnaliśmy naszych chorwackich przyjaciół i autokarem pojechaliśmy na lotnisko w Budapeszcie, skąd wszyscy wylatywali do swoich krajów.  Przygoda się skończyła, ale przyjaźń pozostała. Doświadczenia zdobyte podczas spotkania Comeniusa będą nam wszystkim towarzyszyć  bardzo-bardzo długo, a ze swoimi nowymi przyjaciółmi spotykamy się regularnie na Face Booku.

 

 

 

Polish Comenius Team in Naśice, Croatia  - 18.05  to  24.05.2014

 

It all started when our team consisting of our project Coordinator Elena Chwedoruk and 4 students:  Aleksandra Wolska, Marcela Witak, Igor Obrępalski and Kacper Grochowina flew to Budapest so as to participate in the last Comenius meeting in Naśice, Croatia.

After accommodating in the hotel we went to see the capital of Hungary, a beautiful city by the Danube river.  We visited The Old City and admired the vies of “Budapest by Night”.

 

Day 1

It was the second day that we spent in Budapest. At first we visited  the biggest church in the city – basilica of st. Stefan. Then due to rain we boarded to the special bus and watched the Budapest through the windows. In late afternoon we took the Cyprus and Finish team from the hotel and airport and we drove up to Croatia.

 

Day 2

First day in Naśice started with the meeting at our partners’ school. We acquainted  with other students, played different games and then we showed our presentations on the subject “ How Climate Influences the Structure of the Houses in  our Country”. Afterwards we visited a nearby church and the  library. In the afternoon we drove to the lake and  we pleasantly spent time there by doing sports activities. In the evening we returned  to the host families.

 

Day 3

On Tuesday-our second day In Naśice - we went for  a long trip. In the morning we met at school and we went to an Eco family farm ,,Eagle Flyway’’, where we saw various animals, like: bulls, pigs, goats and chickens. Later we ate eco-friendly dinner and fresh strawberries which we had picked earlier. Afterwards we visited Osijek- the biggest city in Slavonia. In late afternoon we went to the largest store in the city called Novaporta and we bought some souvenirs for our families and friends in Warsaw.

 

Day 4                    

On Wednesday we spent all day at school. We had three workshops: we wrote our names in Glagolitic letters, we used the computer program  ,,Hot Potato’’ and we learnt to dance Croatian national dances. Afterwards we visited a nearby catering school and the only high school in the city. In the afternoon we had  lunch at school and later we had free time. In the evening we visited Naśice  Music School named after Countess Dora Pejaćević, where the students performed a wonderful concert for us. We returned to host families tired but happy.

 

Day 5

Thursday-our fourth day in Croatia we spent mostly out of Nasice. In the morning we went to the Jankovac Park, where we learnt about vegetation in Croatia. We also saw the waterfall called “Grasshopper”, lakes, caves and water springs. Afterwards we went to the town called Orahovica. We visited there local museum, we went for a walk through the park and we saw old railroad. In the late afternoon we came back to Nasice. In the evening, we met again, but this time at school. We had  dinner together with the host parents and teachers. We also showed our presentation about school and participated in the  quiz about Croatia.

 

Day 6

Friday  was the  day, when the whole project was closed. In the morning we met all together to celebrate the Croatian School’s Day, which was combined with  Comenius Closing Ceremony. The school headmistress handed in the prizes for the best students, the choir sang various songs and we, Comenius teams,  received Certificates of Participation. The rest of the day we spent together saying goodbye and packing to return home.

On Saturday morning we said the last goodbyes to our Croatian friends and went to Budapest airport by coach so as to fly back home. Our adventure has finished but the friendship is still alive. The experience we have gained during our Comenius week will help us in the future. Yet, we regularny get together with our new friends on Face Book.

Polish Comenius Team.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie serwisu: design.foto-fm.pl | Strona działa na silniku windu.org